PRÜGIKOTID JA JÄÄTMEKOTID

Jäätmete eristamine ja sorteerimine on jäätmekäitlusstrateegia üheks oluliseks osaks. See vähendab prügi kogust, kahandab prügimägesid ja suurendab ringlussevõtu määra.
Meie üheks suurimaks tootegrupiks on erinevas suuruses prügi- ja jäätmekotid.
Valmistame spetsiaalseid kotte kõikide jäätmeliikide (sealhulgas tavajäätmete, püsijäätmete, biolagunevate jäätmete, ohtlike jäätmete ja olmejäätmete) eraldamiseks.
Kõik meie komposteeritavad tooted on sertifitseeritud vastavalt Euroopa, USA ja Austraalia standarditele. Neid saab kõrvaldada koos orgaaniliste jäätmetega, et täita looduslikku tsüklit.

Nagu peaaegu kõikide meie toodete puhul, toodame ka prügi- ja jäätmekotte järgnevatest materjalidest:
*Komposteeritavad ja biolagunevad materjalid
*Ümbertöödeldud polüetüleen
*Puhas polüetüleen

Rohkem infot materjalide kohta.
Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust.

Polüetüleenist prügikotid

Biolagunevad prügikotid

Rohelisest polüetüleenist prügikotid