Digidiagnostika

Dagöplast AS-is 2020. aasta esimeses kvartalis läbi viidavat digidiagnostikat toetavad Ettevõtluse Arendamise Sihtsasutus (EAS) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium summas 13 440 eurot.

 

Digidiagnostika läbiviimise eesmärkideks on saada:

  • ülevaadet kitsaskohtadest ettevõtja strateegilises juhtimises ja ärimudelis, tootmise planeerimise ning inimressursi, kvaliteedisüsteemi ja tootearenduse juhtimises, hankeprotsessis, tarneprotsessis, toote ning pooltoote ja tooraine tagastamise ning järelteeninduse protsessides;
  • hinnangut kitsakohtade lahendamise prioriteetsusele;
  • hinnangut kitsakohtade digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste maksumusele;
  • hinnangut kitsakohtade väljapakutud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.