Projekt „Dagöplast AS tehase 2 ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Vana pesuliini, purusti ja ekstruuderi pea vahetusega muutub Dagöplast AS tootmine ressursisäästlikuks. Projekti tulemusena kuivatatakse toorainet paremini, tänu millele väheneb tootepraagi kogus. Purustiga on võimalik võtta kasutusele muidu utiliseeritud BIO jääde. Ekstruuderi peaga on võimalik hakata tootma COEX tüüpi toodet.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Pesuliini eesmärk on muuta kuivatuskvaliteeti paremaks, tänu sellele väheneb järgnevates etapiides praagi kogused. Purusti eesmärk on võtta kasutusele BIO jäätmed, mis praegu utiliseeritakse. COEX-i pea eesmärk on muuta seade kiiremaks ja luua võimekus toota uut toodet. Tänu uutele seadmetele väheneks projekti tulemusena ressursside kasutus 5-10% – olenevalt ressursist.

Toetuse summa (EUR):

80 000