AS Dagöplast osaleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt ellu kutsutud Ettevõtjate võrkudega liitumise programmis.

Meie projekti eesmärgiks on suurendada olemasoleva tehase elektristabiilsust. Elektrikatkestuste tõttu tekkinud otsestel ja kaudsetel kuludel on märkimisväärne mõju ettevõtte tootlikkusele ja käibele, mistõttu projekti tulemusel ehk elektrikatkestuste mõju vähendamisel tootmisele paranevad ettevõtte majandusnäitajad.

Projekti kogumaksumus on 125 988,00 eurot, millest toetuse summa on maksimaalselt 66 393,41 eurot.