Projekt „Dagöplast AS tehase 1 ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Vanade seadmete vahetusega muutub Dagöplast AS tootmine ressursisäästlikumaks. Projekti tulemusena hakatakse toorainet paremini ära kasutama, lisaks väheneb tootepraagi kogus. Uute liinidega on võimalik hakata tootma uusi tooteid.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Ressursisäästuprojekt sisaldab 13 seadme väljavahetamist või arendamist uute kaasaegsete lahenduste kasutuselevõtuks. Väljavahetusse lähevad või lisanduvad: jahutussüsteem jääksoojuse vähendamiseks, gravimeetrilised materjalijaotussüsteemid, kilevenitusseade, ekstruuderi 107 pea, kile paksuse mõõtjad ekstruuderitele 99, 100, 106 ja 111, uute ekstrusioonikruvide komplekt, konverteerimisliin, lappimisliin, ekstruuderil 105 online tootmismoodulid, peamootor (ekstruuder 108), kerija, BIO ekstruuderi pea ja UPS koos superkondensaatoriga. Tänu uutele seadmetele väheneks ressursside kasutus 5-10% olenevalt ressursist.

Toetuse summa (EUR):

1 868 910,75