Ettevõtte Arenguprogramm

Dagöplast AS tootearendusega seotud tegevusi toetab EAS-i koordineerimisel Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond. Programmi esimese projekti toetussummaks on 68 713,75 eurot ning teist projekti toetab fond 140 700 euroga.

Meie ettevõtte arenguprogrammi sisuks on konkurentsivõime, usaldusväärsuse ning käibe suurendamine läbi tootmise ja tellimuste haldamise efektiivsemaks muutmise, personali arenduse ning uute toodete välja arendamise, tootmise ning müügi välisturgudel.

Arenguprogrammi eesmärkideks on kasumlikum tootmine (sh materjalikasutus) läbi uute tooteretseptide loomise, uute suurema lisandväärtusega toodete välja arendamine, tarkvara vahetamine, tootearenduse kompetentsi loomine ning suurenenud klienditeeninduse võimekus. Panustame igapäevaselt väljatoodud eesmärkide täitmise nimel.