Ettevõtte Arenguprogramm

 

Dagöplast AS tootearendusega seotud tegevusi toetab EAS-i koordineerimisel Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond summas 68 713,75 eurot.

Meie ettevõtte arenguprogrammi sisuks on konkurentsivõime, usaldusväärsuse ning käibe suurendamine läbi tootmise ja tellimuste haldamise efektiivsemaks muutmise, personali arenduse ning uute toodete välja arendamise, tootmise ning müügi välisturgudel.

Arenguprogrammi eesmärkideks on kasumlikum tootmine (sh materjalikasutus) läbi uute tooteretseptide loomise, uute suurema lisandväärtusega toodete välja arendamine, tarkvara vahetamine, tootearenduse kompetentsi loomine ning suurenenud klienditeeninduse võimekus. Panustame igapäevaselt väljatoodud eesmärkide täitmise nimel.