Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Dagöplast AS välja alljärgneva hanke:

  • Plastiku ekstrusiooniliinide jahutusringid (pakkumuse esitamise tähtaeg 09.09.2021 16.00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 5 kuud lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 238121) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.19-0422).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Dagöplast AS hereby announces the following tender:

  • Cooling Rings for Plastic Extrusion Lines (tender offer submitting deadline 09.09.2021 16:00 GMT +3 (Estonian time), installation must be completed in 5 months from signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 238121) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.19-0422).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.