.

.

Roheline polüetüleen on tehtud suhkruroost eraldatud etaanist. Toormaterjalid, mis on tehtud rohelisest polüetüleenist on täielikult uuenevad ja seega CO2-neutraalsed. GreenPolly pakub samasugust tugevust ja vastupidavust nagu traditsiooniline nafta baasil polüetüleen, aga selle kasutus vähendab oluliselt süsiniku jalajälge. GreenPolly pakendid sobivad ka toidu säilitamiseks, kuna vastavad toiduohutuse nõuetele.

BioBagi tootevalikut peetakse komposteeritavate ja biolagunevate toodete turul kõige laiemaks ning BioBagi brändi omas valdkonnas tuntuimaks. Me keskendume kvaliteedile ja uute, innovatiivsete ning keskkonnasõbralikke kontseptsioonide arendamisele.

Täiendava info saamiseks palume külastada veebilehte www.biobagworld.com

Ümbertöödetud polüetüleen on tehtud Euroopast kogutud plastikust, mida saab kasutada uute toodete loomiseks. Taaskasutades juba olemasolevat plastikut vähendab RecyPolly tekkiva plastiku hulka ja panustab seega tugevalt süsihappegaasi (CO2) emissiooni vähendamisse.

Oleme Dagöplastis keskendunud oma klientidele ning nende vajadustele vastavate toodete ja kontseptsioonide pakkumisele. Meie eesmärgiks on kliendi ootustele vastava kvaliteedi tagamine.

Pidades oluliseks keskkonda, soovime anda oma panuse tulevastele põlvkondadele paremate keskkonnaolude loomisest. Teeme seda luues tooteid ja kontseptsioone, mis teadvustavad ning toetavad jätkusuutlikku arengut.

Plastikud on kaasaegse elu osaks. Plasttoodeteta maailma on raske ette kujutada, isegi kui see esitab meid ümbritsevale loodusele väljakutseid. Seetõttu peame kasutama keskkonnasõbralikku plastikut kõikjal, kus võimalik, näiteks kasutades orgaaniliste jäätmete käitlemisel komposteeritavaid kotte. Samuti on võimalikult suure hulga plasttoodete ümbertöötlemine keskkonnasõbralik, kuna see vähendab juurde tekkiva plastiku hulka. Kasutame rohelise polüetüleeni tootmises suhkruroogu, vältimaks nafta kasutust ning vähendades süsihappegaasi (CO2) emissiooni. Oleme uhked, et meie ettevõte kasutab nii komposteeritavat, ümbertöödeldud kui rohelist polüetüleeni, luues kvaliteetseid tooteid nii jäätmekäitluse, jaemüügi, HORECA, tööstuse kui põllumajanduse sektorites tegutsejate jaoks.